google earth Seçili Objelerin Aktarılması

Ekrandaki objelerin bir kısmını aktarmak için Aktarım Tipi olarak Seçili
Objeleri Aktar seçilir. Tabakalar kısmında objelerin Google Earth’te
toplanacağı tabakalar seçilir. İstenirse Objeleri Kendi Tabakalarında Grupla
seçilir ve Netcad’teki orijinal tabaka ve rengi ile aktarım sağlanır. Tümünü
Tek Tabakada Grupla seçilirse alt satıra Grup Adı girilerek Netcad’te farklı
tabakalarda bulunan objeler Google Earth’te tek bir grup adı altında
toplanırlar İleri butonunu seçtiğimizde Objelerin Varsayılan Yükseklik Değerlerini Giriniz
penceresi açılır. Burada komut ile ilgili açıklama da bulunmaktadır. Nokta
dışındaki objelerde kalınlık değeri tanımlı değilse tanımlanacak olan
yükseklik değeri kalınlık olarak kullanılacaktır ve objeler Google Earth’te 3
boyutlu olarak görüntülenecektir. İleri butonu işaretlendiğinde Google’a Veri Aktarma İşlemleri başlığında bir
dialog açılır. Burada Dosya Adı satırındaki kutucuk tıklanarak oluşturulacak
olan *.kml uzantılı dosyaya bir isim ve yer belirlenir. Alttaki Dönüşümden
Sonra Google Earth’ü Çalıştır seçeneği işaretlenirse veri aktarım işlemi
bittikten sonra Google Earth otomatik olarak açılır ve görüntü dünya
üzerinde çalışılan yere otomatik olarak gider. Dosya adı verilip Bitir’e basıldığında ekrandan seçmek istediğimiz objeleri
sağ alt köşedeki seçim butonlarını kullanarak seçebiliriz.
Seçimimizi yapıp sağ tuşla işlemi bitirdiğimizde aktarılan verinin
büyüklüğüne göre belli bir süre Netcad işlem yapar ve sonuçta Transfer
İşlemi Başarıyla Tamamlandı mesajı gelir Tamam dediğimizde Google Earth otomatik olarak açılacak ve verinin
aktarıldığı bölgeye zoom yapacaktır. Bu şekilde her obje cinsi için tek tek
*.kml uzantılı dosyalar oluşturulabilir. Bu dosyalar Google Earth’te bir arada
görüntülenebilecektir.

GOOGLE EARTH’E VERİ AKTARIMI

NCZ Formatındaki Çizimlerin Aktarılması
Ncz formatında veriyi elde etmek için ilk olarak çalışılacak bölgeye ait raster
imaj register işlemlerinden sonra Raster Yöneticisinden veya Referans
Yöneticisinden açılır. (Altindag.dre) Raster üzerinden alan olarak mahalle,
ada, parsel, bina objeleri, çizgi olarak yollar, nehirler, nokta olarak parsel
köşe noktaları, semboller çizilebilir. Google Earth’e veri aktarmadan önce projeksiyon tanımlaması
gerekmektedir. Projenin projeksiyonu tanımlı değilse program uyarı verir.
Projenin Projeksiyonu Proje/Özellikler/Projeksiyon bölümünden ayarlanabilir.
Projeksiyon dönüşümleri otomatik olarak program tarafından da yapılır.
(projeksiyon:coğrafi/wgs84) Aktarım tamamlandıktan sonra projeksiyon
tekrar orijinal haline çevrilir.
Google aktarılacak örnek projeyi ekrana yükledikten sonra Proje/Google
Earth’e Veri Aktar seçilir ve açılan pencereden NCZ seçilir. İleri işaretlenir